Новації вступної кампанії 2015

Абітурієнти, які бажають вступити до навчальних закладів в 2015 році, будуть вступати по нових змінених умовах.

Стисло інформація викладена в порівняльній таблиці нижче:

Раніше Новації
1 Дія Сертифікату ЗНО – 5 років Дія Сертифікату ЗНО – 1 рік
 

2

Мінімальний прохідний бал Сертифікату ЗНО- 124, по профільному предмету – 140 балів  

«Здав»/«Не здав»

3 Однорівневі тести Дворівневі тести з української мови та математики
4                 _ Установлення коефіцієнтів складової конкурсного балу
5                _ Принцип пріоритетності заяв про вступ
6 Три хвилі зарахування Одна хвиля зарахування
7 Переведення балів атестата в 60-бальну шкалу Переведення балів атестата в 200-бальну шкалу
 

8

Складання ДПА з української мови і літератури, а потім складання ЗНО з української мови і літератури Об’єднання ДПА та ЗНО з української мови і літератури в єдиний тест
9                 _ Скасування тестів ЗНО з Всесвітньої літературі та Всесвітньої історії

Головне нововведення Умов вступу 2015 – дія Сертифікату ЗНО – 1 рік і він повинен бути датований поточним роком вступу. Відтепер, усі охочі навчатися у вищому навчальному закладі, повинні скласти ЗНО, як основний критерій вступу. Можливість вступати до ВНЗ без Сертифікатів ЗНО, абітурієнтам, що закінчили школу в 2007 році і раніше скасована. Але, без змін залишилася норма вступу молодших спеціалістів: вони, як і колись, зможуть вступати на суміжні спеціальності за вступними іспитами на підставі отриманого диплома молодшого спеціаліста.Розглянемо більш докладно ті пункти, які вимагають уточнення.

Кількість балів Сертифіката ЗНО також зазнало змін. Відтепер все буде простіше, ніяких цифр, тільки«Здав» або «Не здав», тобто буде встановлюватися мінімальна кількість балів для ЗНО, і якщо її не набрати, то тест буде вважатися не зданим. Відповідно, якщо людина набрала більше мінімально встановленої кількості балів, то її бали рейтингуються і переводяться в шкалу від 100 до 200. Абітурієнту, який отримав «Не здав» просто не видаватимуть Сертифікат ЗНО з предмета. Але, прохідний бал у кожному навчальному закладі буде встановлений. І ця інформація повинна бути розміщена в Правилах вступу на офіційних сайтах навчальних закладів до 1 грудня 2014.

Введення дворівневих тестів, в першу чергу, пов’язано з профілем того чи іншого навчального закладу. Такі тести будуть здаватися з двох предметів: українська мова та література і математика.Рівень А – простіший, рівень В – складніший. Навчальні заклади самостійно визначатимуть який рівень А або В необхідний при вступі на певний напрям. Наприклад, у тих ВНЗ, де переважає математичний напрям необхідно буде здавати рівень В, в решті достатньо буде рівня А. Оскільки є різниця між спеціальностями «Туризм» і «Математика», «Статистика» і т.д.

Як і раніше, конкурсний бал складатиметься з балів Сертифікатів ЗНО, творчого конкурсу (у разі проведення), Додатку до атестата та додаткових балів. Встановлено такі коефіцієнти складової конкурсний балу:

– вага кожного Сертифікату – не менше 20% конкурсного балу;

– вага атестату – від 0 до 10%;

– творчий конкурс (у разі проведення) – не більше 50%;

– додаткові бали за МАН, олімпіади, підготовчі курси можуть становити від 0 до 5%.

Вага кожної з цих складових буде визначатися конкретним вищим навчальним закладом.

Абітурієнт особисто буде формувати свій список навчальних закладів, в які буде подавати заяви про вступ, від найбільш до менш прийнятних. При подачі заяв про участь у конкурсному відборі абітурієнту буде необхідно вказати в кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв від 1 до 15, при цьому «1» позначає найвищу пріоритетність. Коли заяви подаються в одному ВУЗі на різні факультети і напрями, абітурієнт повинен вказати і в цьому випадку пріоритетність факультету та напрями. Пріоритетність, визначена вступникам у заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Зазначена абітурієнтом пріоритетність навчального закладу пов’язана з відміною зарахування в три хвилі, як було колись. Абітурієнти будуть зараховані до навчальних закладів вже після першої хвилі. Як? – Усі заяви, подані абітурієнтом, вноситимуться до Єдиної бази, із зазначенням пріоритетності. Якщо у абітурієнта буде необхідна кількість балів, він буде рекомендований до зарахування в найбільш пріоритетний для нього ВНЗ. Наприклад, абітурієнт найбільше хоче вчитися в Національному університеті «Юридична Академія України ім. Ярослава Мудрого», його пріоритетність – 1. Якщо він, за своїм прохідним балом, потрапляє в цей навчальний заклад, всі інші його заяви автоматично анулюються. Якщо не потрапляє, тоді його заява переноситися в другий і нижче пріоритетний навчальний заклад. Тому необхідно відповідально поставитися до визначення пріоритетності.

Атестат знову буде оцінюватися за 200-бальною шкалою.

Тестування ЗНО з української мови і літератури будуть об`єднані з Державною підсумкової атестацією. Результати цього єдиного тесту і будуть використані абітурієнтами при вступі до вищих навчальних закладів.

І останнє нововведення – скасування тестів ЗНО з Всесвітньої літератури та Всесвітньої історії. Що необхідно буде здавати замість цих предметів, буде ясно вже 1 грудня 2014 року, після опублікування Правил прийому до навчального закладу (на сайті кожного навчального закладу).