СПАДКОВИЙ ДОГОВІР І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Мало хто знає, що, крім спадкування за заповітом або законом, майно після смерті власника може перейти до іншої особи на підставі спадкового договору. Щоправда, у юридичній практиці такий договір використовується дуже рідко.


 

Так, статтею 1302 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) визначено, що за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя або інша особа. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа. Особливості спадкового договору за участі подружжя полягають у тому, що предметом договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя. Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

Стаття 1304 ЦК України встановлює вимоги до форми спадкового договору. Так, він укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Предметом спадкового договору може бути як рухоме, так і нерухоме майно. З метою недопущення переходу майна, що є предметом спадкового договору, до третіх осіб, нотаріус одночасно з посвідченням цього договору накладає на зазначене майно заборону відчуження. Зняття заборони відбувається після смерті відчужувача на підставі свідоцтва про смерть. Заповіт, складений відчужувачем щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним незалежно від часу його складання.

Сторони спадкового договору мають відповідні права й обов’язки. Набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття. Статтею 1307 ЦК України передбачено, що відчужувач має право назначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті, а у разі відсутності такої особи контроль за виконанням здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.  Щоб уникнути судового спору при укладанні спадкового договору, потрібно чітко визначити весь обсяг обов’язків майнового і немайнового характеру, які має виконувати набувач. Обов’язок же відчужувача – не складати заповіт щодо майна, яке є предметом договору, та не відчужувати його.

Сторони договору мають право звертатися до суду з метою дострокового розірвання договору. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень, а також на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.

Таким чином, розірвання спадкового договору можливе лише у судовому порядку. Саме суд встановлює факт порушення спадкового договору або неможливість його виконання.

 

 


 

  м. Луцьк, просп. Відродження, 5, тел.: (0332) 75-12-77, 75-12-26;

e-mail : io.shum@mail.ru, not.sud@mail.ru

приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області Шум І.О.,

приватний нотаріус Луцького районного нотаріального округу Волинської області Сидорук Н.Б.